Laten we in contact komen! Ik ben telefonisch – bij voorkeur via Whatsapp bereikbaar op
06-1062 3469
of per info@lemnis-kaat.nl

Lemnis-Kaat is te vinden in bedrijfsverzamelgebouw Bhome@work aan Zomerdijk 9E, 9742 JR in Meppel

B@14 (gele hoek)

Wanneer ben je welkom?

 • maandag 0900-2100
 • dinsdag 0900-1800
 • donderdag 0900-1800
 • vrijdag 0900-1800

Werkwijze – algemene voorwaarden bij coaching, trauma verwerking en of ont-spanning massage 

 • Om de behandeling goed te laten verlopen, hanteert Lemnis-Kaat coaching een aantal algemene voorwaarden. Wanneer een afspraak gemaakt wordt, wordt er vanuit gegaan dat de voorwaarden doorgelezen zijn en dat je hiermee akkoord bent. Een behandeling wordt afgestemd op jou persoonlijke situatie en is hiermee altijd maatwerk. Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt daarom een intake – kennismakingsgesprek – (mind map) gehouden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de (medische) informatie die je verstrekt. Op basis hiervan kan de behandeling op een verantwoorde en veilige manier worden gegeven. Bij wijzigingen in de situatie bent jezelf verantwoordelijk om dit door te geven.
 • Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 • Bij Lemnis-Kaat coaching worden geen diagnoses gesteld. In geval van twijfel bestaat de mogelijkheid om af te zien van het geven van een behandeling en wordt je doorverwezen naar huisarts of specialist.
 • Bij koorts, infectieziekten als griep – covid-19 / verkoudheid/ keelontsteking, in geval van steenpuisten en bij hartklachten mag er niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam om vooraf advies te vragen aan je huisarts of een massage helpend is.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Vergeten afspraken worden voor 50% in rekening gebracht.
 • In geval van ziekte of noodzakelijke afwezigheid door overmacht kan een afspraak afgezegd worden en verplaatst worden naar een ander geschikt moment.
 • Betaling verloopt via een factuur per mail en of betaalverzoek (per WhatsApp) de tarieven (die vermeld staan op de website) zijn inclusief 21% BTW – worden niet vergoed vanuit de ziektekostenverzekering.
 • Lemnis-Kaat coaching is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen.
 • Sommige mensen hebben verkeerde verwachtingen van een massage en dit kan leiden tot misverstanden. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de ontspanning massages die Lemnis-Kaat coaching aanbiedt.
 • Behandelingen worden uitsluitend gegeven op afspraak en niet vergoed vanuit de ziektekostenverzekering.
 • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u, dat u Lemnis-Kaat coaching niet aansprakelijk stelt voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een ontvangen behandeling.